Valfrihetsreform för Kalmars äldre

Moderaterna vill se en valfrihetsreform för Kalmars äldre. Vi vill att du på ålderns höst ska ges möjlighet att bestämma mer över ditt liv i Kalmar kommun än vad du får idag.

Lagen om valfrihet – LOV
Vi vill inför LOV för särskilt boende i Kalmar kommun. Det innebär att privata aktörer ges möjlighet att på samma villkor som kommunen erbjuda Kalmars äldre boende. Det kommer göra att du har fler alternativ när du ska välja ditt äldreboende.

Profilerade boenden
Vi vill införa avdelningar på våra boenden som är profilerade. Det kan till exempel vara djurprofil eller musikprofil. Vi vill helt enkelt skapa möjlighet för våra äldre att ta tillvara på sina intressen, även efter man flyttat in på ett äldreboende.