Stoppa stöldligornas fria rörlighet

Ett av Moderaternas viktigaste vallöften är att sätta stopp för den fria rörligheten för kriminella.

Vi vill att den gemensamma polisbyrån Europol ska stärkas, med både befogenheter och resurser. Informationsutbytet mellan medlemsländernas rättsvårdande myndigheter måste förbättras. Dessutom ska EU-medborgare som döms till fängelse efter att ha begått brott i Sverige avtjäna sitt straff i sitt hemland och vi behöver underlätta för utvisning av EU-medborgare som begår brott i Sverige och att de nekas inresa till Sverige efter ett utvisningsbeslut.