Obligatoriskt skolval

Jag tror att det är bra att föräldrar engagerar sig i sitt barns skolgång. Ett sätt att bidra till det är att inför obligatoriskt skolval. Då måste varje förälder aktivt göra ett val av vilken skola sitt barn ska gå på. När man ska göra ett val så väger man också fördelar och nackdelar mot varandra och landar in i vilken skola som är bäst för just sitt barn, det är inte säkert att det är den närmsta skolan.