Nej till skatter på EU-nivå

Vi motsätter oss alla krav på att ge EU beskattningsrätt, inklusive förslagen i EU:s nästa flerårsbudget om bolagsskatt, skatt på plastavfall och att intäkter från handeln med utsläppsrätter ska tillfalla EU.

Svenska skattebetalares pengar ska inte användas utan att det föregås av beslut i Sverige. Om EU ges rätt att på egen hand ta ut skatter frångås den ordningen och svenska medborgare har inte längre möjlighet att påverka hur mycket skatt som tas ut och vad pengarna används till.