Mer lärartid för varje elev

Lärare förtjänar att få vara lärare och få vara med sina elever mer än vad de gör idag. Det finns exempel på hur skolor och kommuner runt om i Sverige anställt lärarsekreterare, heltidsmentorer, särskilda pedagoger och klassrumsvärdar. Resurser vars enda syfte är att frigöra så mycket tid som möjligt för lärarna och eleverna. Jag kommer driva på för att Kalmar kommun ska genomföra insatser i kommunens skolor i syfte att öka tiden som varje lärare får med sina elever.