Kärnkraft är klimatsmart

Inget enskilt land kan ensamt klara klimatproblemen, utan de måste mötas med gemensamma lösningar inom EU och ännu hellre globalt. Sverige ska driva en europeisk klimatpolitik som innebär att utsläppsminskningar genomförs där de är som mest kostnadseffektiva och bejaka en klimatsmart tillväxt.

Kärnkraft är klimatsmart. FN:s klimatpanel har pekat ut förnybar energi och mer kärnkraft som avgörande för att klara klimatmålen. Därför vill vi bygga ut kärnkraften i både Sverige och Europa, satsa på forskning och säkerhet samt öka möjligheterna att exportera klimatsmart el från kärnkraft. Med mer kärnkraft kan vi minska det smutsiga kolet i Europa.