Kalmarhem som lok i bostadsbyggandet

Kalmarhems uppgift ska vara att gå i bräschen för byggandet i Kalmar kommun. För att kunna göra det så behövs kapital. Därför vill jag att Kalmarhem ska få som direktiv att varje gång man bygger en lägenhet så ska en gammal säljas.