Försök med treterminssystem

Dagens långa sommarlov är en rest från bondesamhället då barnen skulle hjälpa till hemma på gården under sommaren. Att byta till treterminssystem skulle kunna leda till bättre skolresultat även om själva undervisningstiden inte ökar. Bland annat genom möjlighet till tydligare kunskapsavstämningar under året men även bättre möjligheter till återhämtning då de övriga loven skulle förlängas. Genom att använda de undervisningstimmar vi har på ett bättre sätt skulle vi kunna få en jämnare arbetsfördelning under skolåret för både lärare och elever. Därför vill jag att Kalmar kommun genomför ett pilotprojekt med treterminssystem för att kunna utvärdera för- och nackdelar.