Beslut om svensk välfärd ska tas i Sverige

Medlemsländerna i EU har vitt skilda förutsättningar och traditioner. I Sverige sker exempelvis lönesättningen av arbetsmarknadens parter. I andra medlemsländer har man valt andra system. Detta ska respekteras och inte kompromissas om, mellan medlemsländerna. Att införa en social pelare i EU är inte lösningen på de problem som EU brottas med, utan riskerar i stället att på sikt få allvarliga negativa konsekvenser för Sverige och övriga Europa.