Avskaffa TTF – Tid till förfogande

I Kalmars äldreomsorg finns det något som kallas TTF – Tid till förfogande, det innebär i korthet att du som anställd har planerade pass där du med kort varsel kan bli utplacerad för att jobba på ett annat ställe än det du brukar. Det här orsakar stor oro för många som jobbar i Kalmars äldreomsorg. Det finns till och med anställda som tar ut semesterdagar bara för att slippa arbeta TTF-passen.

Moderaterna vill inte att det ska behöva vara så. Som personal ska du kunna känna en trygghet i att gå till din vanliga arbetsplats där du trivs och känner igen dig. Om Kalmaralliansen får förtroendet att leda Kalmar kommun så kommer vi att avskaffa TTF, det är ett löfte till dig som varje dag jobbar hårt för att hjälpa våra äldre.