Första omsorgsnämnden

I förra veckan gick äntligen mandatperiodens första omsorgsnämnd av stapeln. Det var kul att ha alliansgänget samlat för första gången. Vi känns som ett drivet och intresserat gäng som kommer kunna komplettera varandra på ett bra sätt under de kommande fyra åren.

Den stora punkten på dagordningen var verksamhetsplan och budget för 2019. Underlaget byggde till mångt och mycket på det arbete som skett de senaste åren med en enig nämnd kring målen som grund. Vi från Alliansen hade dock några tillägg vi ville se. Samtliga fick såklart avslag även om det gjordes en viss öppning för ett av förslagen inför framtiden. Det gäller förslaget att utreda hur vi kan införa olika profilboenden för våra äldre. Det skulle till exempel kunna vara ett boende med naturprofil för de som vill kunna vara ute i skog och mark eller varför inte en musikprofil för gamla musiker som vill kunna spela ihop några gånger i veckan.

Följande reservation lämnade vi in som en konsekvens av majoritetens avslag på våra förslag:
”För Alliansen innebär den enskilda människans välfärd och värdighet att man ska kunna råda över sin vardag och levnadsomständigheter. Detta ställer krav inte bara på kvaliteten i Kalmars omsorg utan också på möjlighet att välja det boende, den hjälp och den omvårdnad som de själva anser passar dem bäst. För omsorgstagaren är boendeformen en prioriterad fråga. Vi vill i högre grad tillmötesgå den enskildes behov och önskemål genom att införa ett aktivt boendeval och utreda förutsättningarna för en större variation av profilerade boenden.
Aktivt boendeval kan jämföras med aktivt skolval där eleven får med sig sin elevpeng till respektive skola. Aktivt boendeval ger omsorgstagaren möjlighet att via boendepeng välja boende utifrån sina önskemål och individuella behov. Vi vill också oavsett utförare se en större variation i boenden med skilda inriktningar, exempelvis avdelningar med djurprofil eller olika profiler i mathållningen.
För att vi ska kunna erbjuda Kalmars äldre bästa möjliga omsorg krävs att vi har en personal som ges förutsättningar att orka arbeta hela dagen. Träning är viktigt för att orka med ett ansträngande arbete och vi vill därför införa mikroträning för vår personal under arbetstid. Mikroträning där man under en kortare tid presterar max har visat sig ge goda resultat och blivit ett allt populärare inslag på arbetsplatser.”

En annan lite större punkt var förlängningen av avtalet med Norlandia på Liljan och Ståthållaren. Det har tidigare varit en hel del skriverier kring de här boendena och Norlandia har på ett bra sätt hanterat det som kommit upp. Avtalet förlängdes nu med ett år fram till slutet på 2020. Då kommer en större upphandling kring de tre boenden som drivs av externa aktörer i Kalmar göras.

/M