Alliansens budgetreservation 2019

I samband med kommunstyrelsen i tisdags så presenterade vi i Alliansen vår budgetreservation och tillika alternativ till majoritetens budget för 2019. Den innehåller ett antal förslag för ett bättre Kalmar och jag tänkte berätta lite mer om några favoritförslag.

Första och främst, vi föreslår att sänka skatten med tio öre. Tio öre låter kanske inte så mycket och det stämmer, men vi ser det som ett första steg mot att ge tillbaka makten över människors pengar till dom själva. Sänkt skatt är ett viktigt ställningstagande för oss. Verklig frihet börjar med ett arbete och sin egna inkomst som man får bestämma över, vi vill såklart att människor ska få bestämma så mycket som möjligt över sina egna liv. Tio öre i skattesänkning innebär dryga 14 miljoner i mindre intäkter till Kalmar kommun och gör att vi kommer ner i 21:71 i skattesats. Det är en fortsatt ganska hög skattesats som det finns all anledning att titta vidare på i framtiden.

Vi föreslår att sänka budgetramen för kommunledningskontoret med 6,5 miljoner kronor. Det gör vi för att vi ser att kommunledningskontoret i allt för stor utsträckning låtits svälla och plockar verksamhet, resurser och inte minst beslutsfattande från våra olika nämnder. Det gör att färre människor är med och ha insyn och fattar beslut, det tycker vi är dåligt.

Inom omsorgen vill vi ge våra omsorgstagare större inflytande över sin situation. Det vill vi bland annat göra genom att införa aktivt boendeval. Det kan liknas vid det upplägg som vi har i skolans värld idag där eleven eller i detta fallet omsorgstagaren får en peng kopplad till sig som följer med personen till den skolan eller boende som personen i fråga väljer. Det kommer ge mer makt till omsorgstagaren och förhoppningsvis kan vi också på så sätt få fram boenden med olika inriktningar för att fånga upp olika behov och önskemål från våra äldre. Utöver det vill vi även tillsätta en utredning som ska se över vilka förutsättningar det finns för att skapa profilerade boenden med olika inriktningar. Det kan handla till exempel handla om boende med utomhusprofil, musikprofil eller varför inte djurprofil.

Till sist så börjar det bli dags att komma till skott med ett centralt P-hus i Kalmar. Vi vill nu ha en ordentlig utredning på plats för hela parkeringssituationen på Kvarnholmen så att detta inte drar ut på tiden onödigt mycket längre. Det har gått alldeles för lång tid som det är.

Är du intresserad av att läsa mer om vår budgetreservation så kan du läsa den i sin helhet här: Budgetreservation _2019 _M _L _KD

Nu ser jag fram emot helg!

/M