Aktivt skolval och inställt landstingsfullmäktige

I måndags var det kommunfullmäktige i Kalmar. Jag och mina allianskollegor Björn Brändewall (L) och Christopher Dywik (KD) hade motionerat om att införa aktivt skolval i Kalmar kommun. Aktivt skolval defineras av skolkommissionen som att alla föräldrar förväntas välja skola. Vi la den här motionen för att vi tror att det kan leda till att …

Maria och Uganda

Dagen har delvis spenderats på akuten med Maria som lyckades trilla och slå sig ordentligt på en isfläck på förmiddagen. En riktigt svullen fot som var omöjlig att stödja på. Men ska man behöva besöka akuten så verkar fredag förmiddag vara en bra tid. På mindre än två timmar var vi röntgade och undersökta och …