Föräldrapengen och Dexters första pressklipp

Idag har regeringen och vänsterpartiet tillsammans föreslagit att fler än mamma och pappa ska kunna använda föräldrapengen och därmed kunna få ersättning från Försäkringskassan. Den utökningen som förslaget gäller är sambos till mamma eller pappa. Detta är ett bra förslag. Familjerna ser inte ut på samma sätt idag som förr och där är det välkommet …